Jogi nyilatkozat

A DEKRA-Expert Kft. weboldalainak látogatásával, illetve bármely szolgáltatás használatával Ön az alábbi, a böngészés teljes időtartamára és a felhasználás valamennyi módjára érvényes feltételeket elfogadja.
Kérjük, ha e feltételekkel nem ért egyet, ne nyissa meg oldalainkat!

A DEKRA-Expert Kft. weboldalain elhelyezett adatok és információk pontosságáért, teljességéért, sértetlenségéért, valódiságáért, rendelkezésre állásáért, késedelmes közléséért a DEKRA-Expert Kft. semmilyen esetben nem vállal felelősséget.

A DEKRA-Expert Kft. honlapjáról hiperlink segítségével érhető, harmadik személy által üzemeltetett internetes oldalak tartalmáért a DEKRA-Expert Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben Ön a DEKRA-Expert Kft. weboldalain keresztül, vagy az azon feltüntetett elérhetőségek bármelyikét használva személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám, faxszám, stb.) ad meg, önként hozzájárul ahhoz, hogy azokat a DEKRA-Expert Kft. a vonatkozó törvényi előírásokat betartva nyilvántartsa és kezelje. Kérésére a DEKRA-Expert Kft. minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, a felhasználásuk jellegéről, továbbá bármikor kérheti adatainak módosítását, illetve törlését.

A DEKRA-Expert Kft. weboldalain elhelyezett valamennyi szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését és megjelenési formáját, valamint az egyes oldalak felépítését is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból kizárólag a DEKRA-Expert Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.